Bestilling

Pris pr. perm: 750 kr

For deltakere i RVTS Sør sine program, er stykkprisen: 500 kr.
Husk da å fylle ut navnet på det programmet du deltar på i bestillingsskjemaet.

Pris for perm er uten moms.
Porto/ekspedisjon kommer i tillegg. Pr. dags dato er det 155 kr for én perm, og ca. 15 kr tillegg pr. ekstra perm.