Bestilling

Pris pr. perm: 750 kr

For deltakere i RVTS Sør sine program, er stykkprisen: 500 kr.
Husk da å fylle ut navnet på det programmet du deltar på i bestillingsskjemaet.

Alle priser er uten moms. Prisen for porto kommer i tillegg.