Brukerveiledning til
KLAR FERDIG GÅ
Traumebevisst Psykoedukasjon

Et forståelsesverktøy

Vi ønsker å forstå mennesker i lys av hva de har opplevd. Vi ønsker å møte mennesker som trenger det, med en anerkjennelse som ikke bare tåler det vonde, men også etterspør deres ressurser. Et menneske er mer enn sin smerte, og vi ønsker å styrke integreringen av både sorger og gleder, sårbarheter og styrker.

Denne psykoedukasjons–flippoveren er et enkelt verktøy til bruk i arbeid med traumatiserte. Et verktøy for å prøve å forstå. Gjennom å lære om hvordan hjerne og kropp reagerer på stress og belastninger, kan traumeutsatte få hjelp til å forstå og få normalisert sine reaksjoner.

Veiledning

Her følger en oversikt over verktøyene fra permen.
Går du inn på hver enkelt vil du få veiledning og ytterligere fagsto relatert til temaene.

Gå til rvtssor.no for mer traumebevisst fagstoff.