Velkommen til RVTS Sør sin kompetanseweb
TraumeBevisst

Program

Her er en oversikt over våre programmer med implementeringsstøtte.


Ny nettside!
Verdiforankret fagfelleskap

Verdiforankret fagfelleskap

Ny nettside!
AvHoldtUng

AvHoldtUng

Ny nettside!
BarneBlikk

Audnedal

Ny nettside!

På lag

Ny nettside!

Lyngdal

MenneskeMøteAkademiet

MenneskeMøteAkademiet Telemark

BarneBlikk

Skien

AvHoldt – Jegersberg gård

Bø og Sauherad

Trygge voksne

MenneskeBlikk

MenneskeMøteAkademiet Søgne

Kongsgård skolesenter

AvHoldtUng

Et godt midlertidig hjem

Trygge voksne

Medvandrer

Et Godt Hjem

FamilieBlikk

RauseRelasjoner

BarneBlikk (Arendal)

FamilieBlikk

FamilieBlikk

Iveland

BoGodt

VerdiSett

RomForAlle

Trygge voksne

AvHoldt

AvHoldt

ListerLøftet

ListerLøftet

BarneBlikk

BarneBlikk

BarneBlikk

Enslige mindreårige flyktninger

Prosjekt

Her er en oversikt over våre prosjekter uten implementeringsstøtte.

 • PåFyll

  Fagstoff for kriseteam


  Gå til nettside
 • FaSett

  Kompetansehevingsprosjekt for familievernkontorene i region sør


  Gå til nettside
 • VidSynt

  Fagutviklingsprosjekt for Bufetat region sør


  Gå til nettside
 • HandleKraft

  Kompetansehevningsprogram for ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner og fosterhjemstjenester


  Gå til nettside
 • TraumeKraft

  Kompetansehevningsprogram for ansatte på ungdomsklinikken


  Gå til nettside
 • Link til livet


  Gå til nettside
 • TBO-F

  TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F)


  Gå til nettside
 • Kvinnelig omskjæring

  Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres


  Gå til nettside
 • Ta kontakt
  for egen
  prosjektside

Hva er TraumeBevisst?

25% av barn, unge og voksne utsettes eller har i løpet av oppveksten vært utsatt for belastende opplevelser som vold, overgrep, omsorgssvikt, understimulering, neglekt eller katastrofer. Slike opplevelser i barndommen kan påvirke den psykologiske utviklingen. De kan gi psykiske lidelser, lærevansker, atferdsvansker, dårlig selvbilde og vansker med å fungere i relasjoner med andre som følge. Dette er barn som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte. En smerte som kan ta mange uttrykk og som kan vare langt inn i voksenlivet.

Vi snakker om psykiske traumer hos barn og voksne

Forsking viser at det er disse traumatiserte barn og voksne vi oftest møter igjen senere i psykisk helsevern, rusvern, kriminalomsorg, spesialundervisning og i det sosiale hjelpeapparatet. Når vi vet dette, er det et paradoks at de etater og systemer som samfunnet har gitt spesielt ansvar for å sikre trygghet og livsutfoldelse, ikke synes å ha tilstrekkelig kompetanse om psykiske traumer. Barnevern, skole, helsevesen, rettssystem osv. har i liten grad blitt utfordret på å sikre at tjenestene de yter er tuftet på kunnskap og kompetanse om psykologiske traumer og om traumers virkemekanismer.

Dette vil vi endre på

Vårt mål er at alle traumatiserte barn – i alle aldre – skal bli sett, forstått og anerkjent på bakgrunn av hva de har opplevd, - uavhengig av hvordan smerten deres uttrykkes. Vår drøm er et traumebevisst samfunn. Denne drømmen blir virkelig når voksne som arbeider innen barnevern, helsevesen, skole, rettssystem, ordensmakt, migrasjonsomsorg osv. insisterer på å finne, forstå og hjelpe disse barna. Og - har kunnskap og kompetanse til å gjøre nettopp dette.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

RVTS Sør
Sørlandet kunnskapspark
Universitetsveien 19
4630 Kristiansand

www.rvtssor.no

Tlf. sentralbord: 22 58 60 00
E-post: post@rvtssor.no